PrevádzkareňANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10
040 01 Košice


: 055/3012345
: predaj@antik.sk

SídloANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10
040 01 Košice 1

: 36191400
: 2020045973
: SK2020045973
Obchodný register Okresného súdu Košice I. Oddiel : Sro , vložka : 10988-V

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 055/729 07 05
  • 055/622 76 55
Fax:
  • 055/622 46 95