Kontakty

Predajca

Názov:ANTIK Telecom, s. r. o
IČO:36191400
DIČ:2020045973
IČ DPH:SK2020045973
Mesto:Košice
PSČ:040 01
Adresa:Čárskeho 10
Telefón:055/3012345
E-mail:galova@antik.sk; schaffer@antik.sk; trelo@antik.sk; zacha@antik.sk
Kontakt:Katarína Gaľová
Obchodný register Okresného súdu Košice I. Oddiel : Sro , vložka : 10988-V

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 055/6220 781
Fax:
  • 055/ 6224 547